Informacje

Dla Klientów firmy Buchalter Lex Sp. z o.o. poniżej prezentujemy przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej informacje dotyczące Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim, składek i świadczeń ZUS, kalkulatorów podatkowych, druków podatkowych oraz kalendarz podatnika i płatnika...

Rachunki bankowe Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Poznaniu

Nazwa rachunku:
Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Chłapowskiego 45
Osoby fizyczne i prawne:

78 1010 1469 0000 9722 2100 0000 - podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
28 1010 1469 0000 9722 2200 0000 - podatek od towarów i usług (VAT), podatek od gier (GL)
75 1010 1469 0000 9722 2300 0000 - podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT, PPE, PPD, PPR, PPL)
69 1010 1469 0000 9722 2700 0000 - pozostałe dochody z tytułów podatkowych i nie podatkowych należności budżetowych (KP, PCC, GKP, SD, WZP)

Oznaczenie skrótów:

PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych
PPE - zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
PPD - zryczałtowany podatek dochodowy od osób duchownych
PPR - zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów
PPL - podatek dochodowy w wys. 19% pobierany od dochodów z pozarolniczej dział.gosp.
KP - karta podatkowa
PCC - podatek od czynności cywilno - prawnych
GKP - kary porządkowe
SD - spadki i darowizny
WZP - wpłaty z zysku

Więcej informacji na stronie Urzędu Skarbowego: http://www.us.ostrowwlkp.pl

Składki i świadczenia ZUS

Kwoty, które płacimy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ulegają co jakiś czas zmianom. Tutaj możesz zobaczyć aktualne wysokości składek oraz numery kont, na które należy je przelać: http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=35

Druki podatkowe

Chcesz skorzystać z gotowych druków podatkowych Urzędu Skarbowego kliknij na poniższy link:
http://www.mf.gov.pl/index.php?const=3&dzial=151&wysw=5

Kalendarz podatnika i płatnika

Będąc przedsiębiorcom czasem zapominamy o ważnych terminach i opłatach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dzięki poniższemu kalendarzowi będzie łatwiej zapamiętać o terminach. Kliknij w link:
http://www.mf.gov.pl/files/podatki/kalendarz_podatnika/kalend2012pit.pdf