Kadre i płace

Prowadzenie przedsiębiorstwa, to oprócz spraw stricte księgowych cała otoczka związana z dokumentacja spraw pracowniczych. Zachęcamy do współpracy także w tym zakresie w ramach prowadzenia akt osobowych i sporządzania dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz prowadzenia całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenia ewidencji urlopów wypoczynkowych, sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia. Proponujemy rozwiązania dotyczące zatrudnienia osób i sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości. Oferujemy pomoc podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz sporządzaniu druków ZUS RMUA dla pracowników. Nasze biuro zajmie się także przesłaniem do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych czy sporządzeniem druków PIT - 11/8B, PIT – 4, itp.